Profil

Velkommen hos HOL-LIFT ApS !

HOL-LIFT ApS leverer bla. løftegrej til vindmøllebranchen Teamet hos HOL-LIFT ApS er specialister i løftegrej og transportmateriel, og har mange års erfaring fra branchen, også fra større projekter som bygning af Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Københavns Metro.

HOL-LIFT ApS leverer til vindmøllebranchen, offshore og marine-industri, transportbranchen og industrien i øvrigt.

HOL-LIFT ApS yder konsulentbistand ved uheld og ulykker, hvor løftegrej og transportmateriel anvendes, til myndigheder, jurister og forsikringsselskaber.

HOL-LIFT ApS leverer produkter fra fabrikanter der opfylder gældende lovkrav og sikkerhedsnormer, og som leverer nødvendig dokumentation herfor.

Venlig hilsen

Simon Haugaard